Praktische info

Praktische info

Data

• (basis training, MBSR)
• Individuele training en coach gesprek kijken we samen naar een geschikt moment.

Locatie

Camping en jachthaven Oosterbeeks Rijnoever
Polderweg 1
6862 VX Oosterbeek

Dominicanenklooster Huissen
Stadsdam 1
6851 AH Huissen
www.kloosterhuissen.nl

Kosten

Volwassen training (MBSR): € 395,– inclusief cursusmap, audiobestanden, stiltedag en btw (voor organisaties is het bedrag exclusief btw) .

Mindful parenting: € 395,– inclusief cursusmap, audiobestanden, stiltedag en btw (voor organisaties is het bedrag exclusief btw) .

Voor studenten bedragen de kosten € 295,–.

Individuele training: € 900,- inclusief cursusmap, audiobestanden, stiltedag en btw (voor organisaties is het bedrag exclusief btw) .

Coach gesprek: € 75,- per uur (incl. btw).

Stiltedag: € 40,- (incl. btw). Voor degenen die de achtweekse cursus volgen die gelijktijdig plaatsvindt, is de stiltedag inbegrepen.

Voor de terugkomdagen kun je een strippenkaart kopen van 5 avonden voor 50 euro. Als je je niet wilt vastleggen kun je ook per avond betalen. De prijs is dan 12,50 per keer.

Vergoeding

Als mindfulnesstrainer ben ik bij de VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen) categorie 1 geregistreerd . Dit betekent dat veel ziektekostenverzekeraars en werkgevers een training bij mindful everyday deels of volledig vergoeden. Bekijk je polis of informeer naar de mogelijkheden.

Mogelijke routes:
Via werkgever
Steeds meer werkgevers vergoeden de mindfulnesstraining, mede doordat het een wetenschappelijk bewezen en effectieve aanpak is om met stress en bijbehorende werkdruk te leren omgaan. De mindfulness training past daardoor goed binnen Human Recourses (HR) beleid van deze tijd. Werknemers die een training hebben gevolgd geven aan dat het een positief effect heeft op hun productiviteit, hun mentale vaardigheiden, hun omgang met collega's en dat ze beter kunnen omgaan met stress.
Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.
Via gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorger.

Inschrijven
  1. Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijvingsformulieren en is definitief als het geld is overgemaakt op bankrekeningnummer NL86RABO0320507459 ten name van M. Peters-Abeling.
  2. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de start van de training wordt 50% in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing. Bij annulering binnen 24 uur van te voren zal het verschuldigde bedrag alsnog in rekening worden gebracht. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
  3. De trainer heeft het recht een training te annuleren, te verzetten of zich te laten vervangen, indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door de trainer heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
  4. Deelname aan een cursus is geheel op eigen risico. De trainer is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.