School

School

'Een goede leraar is iemand die dingen uit je haalt in plaats van ermee volstopt'

'When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up.
I wrote down, ‘happy’.

They told me I didn’t understand the assignment
and I told them they didn’t understand life'

Wie voor het eerst te maken krijgt met het onderwijs in Nederland, die zal verbaasd constateren hoeveel gedreven leerkrachten dagelijks bezig zijn om de jeugd wijzer te maken. Maar ook op school wordt de pret bedorven door werkdruk, stress en een teveel van alle prikkels. Leraren en leerlingen zijn gebaat met deze speciaal voor hen ontwikkelde training.

De training voor leraren lijkt in opzet op de wetenschappelijk onderbouwde Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programma. De oefeningen worden vertaald naar de praktijk, de training is erop gericht om leraren meer bewust te maken van hun automatische piloot en van hun patronen die het werkplezier in de weg staan. Door niet voortdurend op de automatische piloot te reageren, ontstaat er ruimte. Ruimte voor ontwikkeling. Dit is het speelveld waarop leraren en kinderen, zich begeven.

Men kan ervoor kiezen om de training individueel of aan een hele groep binnen de school of instelling aan te bieden.

Bovenstaande geldt ook voor kinderen en jongeren. De toegevoegde waarde van de training wordt bijzonder zichtbaar bij kinderen die moeite hebben met concentratie, onrustig of impulsief gedrag vertonen, betrokken zijn bij pestproblematiek, of belast zijn met een complexe thuissituatie. Kinderen die bijvoorbeeld gediagnosticeerd zijn met PDD-NOS, AD(H)D, ASS of hoogbegaafdheid worden vaak doorverwezen naar een mindfulness training om hen te helpen omgaan met (de gevolgen van) hun gedragssymptomen.

Workshop

Naast de training is er ook een workshop. Een mindfulness workshop kan voor een school een laagdrempelige kennismaking zijn met mindfulness. De workshop kan los ingezet worden, bijvoorbeeld op een studiedag, maar kan ook gebruikt worden om te onderzoeken of de training aansluit op de behoeften in de betreffende onderwijsinstelling. Een workshop kan zowel in school als op externe locaties plaatsvinden, naar wens en op maat.

De kosten van de workshop zijn afhankelijk van locatie en wens.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.