Praktische info

Praktische info

Data

Locatie

Camping en jachthaven Oosterbeeks Rijnoever
Polderweg 1
6862 VX Oosterbeek
www.oosterbeeksrijnoever.nl

Kosten

Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar bedragen de kosten 195 euro (incl. btw) per kind

• Acht weken training van 1 uur per week
• Een gesprek met ouder(s) indien nodig
• E-mailcontact gedurende de hele training
• Werkset
• Telefonisch intakegesprek
• Exclusief het boek ‘stilzitten als een kikker’

Voor jongeren vanaf 12 jaar is het 280 euro (incl. btw) per kind

• Acht weken training van 1,5 uur per week
• Werkset
• E-mail contact gedurende de hele training
• Een gesprek met ouder en/of kind indien nodig
• Telefonisch intakegesprek
• Exclusief het boek ‘ruimte geven en dichtbij zijn’

Individuele training kinderen: 600 euro (incl.btw).
Individuele training jongeren: 750 euro (incl.btw).
Coachgesprek of evaluatiegesprek: 75 euro per uur (incl.btw)

Inschrijven
  1. Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijvingsformulieren en is definitief als het geld is overgemaakt op bankrekeningnummer NL86RABO0320507459 ten name van M. Peters-Abeling.
  2. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de start van de training wordt 50% in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing. Bij annulering binnen 24 uur van te voren zal het verschuldigde bedrag alsnog in rekening worden gebracht. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
  3. De trainer heeft het recht een training te annuleren, te verzetten of zich te laten vervangen, indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door de trainer heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
  4. Deelname aan een cursus is geheel op eigen risico. De trainer is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.